PZHGP
Okręg
Koszalin

Wróć do poprzedniej strony...

Aktualności

KOMUNIKAT

Generalne Mistrzostwo Polski

Regulamin lotu  narodowego BRUKSELA

INTERMISTRZOSTWO

SUPER MARATON

W Kategoriach lotowych

MP gołębi młodych

Młodzieżowe mistrzostwo polski gołębi młodych

Informacja Dotycząca Zegarów UNIKON

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych w dniu 18.01.2022 roku otrzymał pismo, w którym firma deister electronic GmbH – UNIKON  poinformowała, że w dopuszczonym oprogramowaniu 3.13 wprowadzona jest blokada zapisu obrączki rodowej rocznika 2022 i kolejnych roczników oraz że musi wprowadzić aktualizację dla wszystkich użytkowników zegarów UNIKON przed nadchodzącym sezonem 2022.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych pismem z dnia 18.01.2022 roku powiadomił deister electronic GmbH – Unikon, że każda zmiana oprogramowania zegarów w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych musi zostać zatwierdzona przez Prezydium Zarządu Głównego PZHGP, ponadto każda aktualizacja oprogramowania musi posiadać swój numer oprogramowania. W związku z tym deister electronic GmbH – Unikon poproszony został o podanie:

– numeru oprogramowania,

– jakie zmiany zostaną wprowadzone w aktualizacji w stosunku do aktualnego oprogramowania  3.13 zatwierdzonego przez Zarząd Główny PZHGP,

– czy hodowcy gołębi pocztowych w Polsce poniosą koszty w wyniku aktualizacji oprogramowania w zegarach PROFI, MEDIUM oraz CHAMP.

W dniu 21.01.2022 roku Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych otrzymał odpowiedź od deister electronic GmbH – Unikon:

– numer oprogramowania 3.15 (dla zegarów CHAMP, PROFI i MEDIUM)

– przesunięcie zakresu z lat 1990-2021 na 2005 – 2036

-zegary CHAMP (sprzedawane od 2006 roku) aktualizacja będzie bezpłatna, natomiast zegary PROFI i MEDIUM aktualizacja będzie naliczana za każdy moduł ( cena aktualizacji 270 zł z VAT ).

Mając powyższe na uwadze Prezydium Zarządu Głównego PZHGP na swoim posiedzeniu w dniu 25.01.2022 roku nie dopuściło do stosowania w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oprogramowania 3.15 dla zegarów Unikon.

Sposób wprowadzania rocznika 2022 i następnych roczników do zegarów Unikon zostanie podany po posiedzeniu Zarządu Głównego PZHGP w miesiącu marcu.

 

                                                                             Krzysztof Kawaler

                                                                             Prezydent PZHGP

KOMUNIKAT

Wykaz reprezentacji na ogólnopolska wystawę gołębi w Katowicach

Wykaz reprezentacji na ogólnopolska wystawę gołębi w Katowicach

Wykaz reprezentacji na ogólnopolska wystawę gołębi w Katowicach

KOMUNIKAT

WYNIKI MISTRZOSTWA REGIONU II PÓŁNOC

WYNIKI MISTRZOSTWA REGIONU II PÓŁNOC

KOMUNIKAT

BAL MISTRZÓW Regionu  II Mistrzów odbędzie się w dniu 06.11.2021 r. w m. BRODNICA tel. kontaktowy do Prezesa 604 304 539.

PREZES OKRĘGU

Kazimierz ROGIŃSKI

KOMUNIKAT - PILNE

Zawiadamiam , że weryfikacja gołębi młodych za 2021 r. odbędzie się w m. Kołobrzeg w dniu 08.10.2021 r. (piątek) o godz. 17.00.

Proszę o dostarczenie pełnej dokumentacji zgodnej z Regulaminem współzawodnictwa lotowego o MP gołębi młodych  za 2021 r.

 

     PREZES OKRĘGU

   Kazimierz ROGIŃSKI

KOMUNIKAT

W dniu 12 maja 2021 roku Uchwałą Zarządu Głównego PZHGP nr 145 został zmieniony § 3 Regulaminu Mistrzostw Polski w Kategoriach na 2021 rok. Zgodnie z tym paragrafem ilość weekendów, podczas których można wykonać loty konkursowe, została zmniejszona z 14 na 11. Zmiana ta wymusiła również obniżenie kryteriów do XLVI Konkursu Redakcji. Do Konkursu Redakcji zaliczyć można konkursy zdobyte przez gołębie w weekend 24-25 kwietnia oraz w weekendy od 22 maja 2021 roku do 25 lipca 2021 roku.

I tak w kategorii:

I D – samczyki dorosłe. Podstawowym kryterium zakwalifikowania do tej grupy jest zdobycie w sezonie minimum konkursów, na listach konkursowych ujmujących każdorazowo 20% startujących gołębi.

II D – samiczki dorosłe. Osiągnięcia lotowe jak w grupie I D.

III R – samczyki roczne (roczniaki). Zdobycie minimum 7 konkursów w sezonie lotowym, na bazie 20%.

IV R – samiczki roczne. Osiągnięcia lotowe jak w grupie III R.

V Z – zespół lotników 2021. Każdy hodowca typuje do zespołu 10 swoich najlepszych lotników z „50”, niezależnie co do płci i wieku.  Pozostawiamy hodowcom dowolność w zestawianiu drużyny. Zwycięski zespół może mieć maksymalnie 110 konkursów (10 ptaków z kompletem konkursów). Do prezentacji przyjmujemy zespoły, które zdobyły minimum 70 konkursów.

KOMUNIKAT

WYNIKI Z LOTU ROOSENDAAL

Komunikat dotyczący organizacji lotów gołębi pocztowych

W związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.-12.05.2021 roku. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021 roku.

Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw niższego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgodny Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla  miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi.

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego

INTERPRETACJA ZAPISÓW W ROZPORZĄDZENIU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO OKRĘGU w 2021 r.

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO OKRĘGU w 2021 r.

KOMUNIKAT

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO REGIONU 2021 r .

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO REGIONU PÓŁNOC II 2021 r .

KOMUNIKAT

Instrukcje: dla konwojenta i użytkownika portalu GOLEBIELOTY.PL.

INSTRUKCJA DLA KONWOJENTA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

OFICJALNE WYNIKI MISTRZOSTWA Polski – 2020

GENERALNE MISTRZOSTWO

INTERMISTRZOSTWO 

MISTRZOSTWO POLSKI DERBY 

MISTRZOSTWO POLSKI – KATEGORIA A

MISTRZOSTWO POLSKI – KATEGORIA B

MISTRZOSTWO POLSKI – KATEGORIA C

MISTRZOSTWO POLSKI – KATEGORIA M

MISTRZOSTWO POLSKI – KATEGORIA MŁODE

KOMUNIKAT

W nawiązaniu do pisma ZG PZHGP z dnia 21 października 2020 roku w sprawie ustawowo określonych ograniczeń w związku z pandemią, proszę o nieorganizowanie zebrań, spotkań, zakończeń sezonu lotowego za 2020 rok.

                                                                                                          Prezes Okręgu Koszalin

                                                                                                        Kazimierz Rogiński

KOMUNIKAT

Zgodnie z wytycznymi Prezydium Zarządu Głównego w Orzeszu, należy zgłosić gołębie tylko w kategorii sport w latach 2019 – 2020r. w formie elektronicznej i papierowej do v-ce Prezesa d/s lotowych Okręgu Koszalin kolegi Mariana CZAPROWSKIEGO do dnia 10.12.2020r. tel. 509 772 065.

KOMUNIKAT

Pismo Zarzadu Głównego PZHGP w sprawie nie organizowania wystaw w 2020r.

Pismo Zarządu Głównego PZHGP 

WYNIKI REJONU II PÓŁNOC GOŁEBI STARYCH SEZONU LOTOWEGO 2020r.

WYNIKI REGIONU II PÓŁNOC

KOMUNIKAT

Pismo zarzadu lotniska Goleniów wsprawie zakazu wypusczania gołębi w rejonie lotnisk

Pismo zarzadu lotniska GOLENIÓW w sprawie wypuszczania gołebi.

Ciąg dalszy pisma

WYNIKI OKRĘGU GOŁEBI STARYCH SEZONU LOTOWEGO 2020r.

WYNIKI OKRĘGOWE GOŁĘBI STARYCH

Oddziały

0191 Białogard
0192 Kołobrzeg
0193 Koszalin
0194 Połczyn Zdrój
0421 Świdwin
0437 Darłowsko-Sławieński
0480 Sławno

Kontakt

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Okręgu Koszalin

Administrator strony:
Robert Rogiński
tel. +48 666 044 644

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 10473

Tłumaczenie Strony

Informacje o stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937